License partner of

VDA 6.3 változások 2023-tól

VDA 6.3 auditor kovetelmenyek megujitasa 2023

2023-ban megváltoznak a VDA 6.3 auditor képesítés megszerzésének és meghosszabbításának feltételei.

Az alábbi ábra a tanúsítvány megszerzésének feltételeit mutatja be:

Megváltoznak a meghosszabbításra vonatkozó szabályok is. Az új szabályokat az alábbi ábrán szemléltetjük:

Vonatkozó képzéseink:

Ajánlott vonatkozó kiegészítő képzéseink:

vagy

vagy

Mi változik az új kiadásban?

A német gépjárműipari cégek által általánosan használt, némelyik autógyár által kötelezően előírt folyamataudit követelményrendszer, a VDA 6.3 átdolgozásának, frissítésének folyamata a végéhez közeledik.

Az új kiadás megjelentetését német és angol nyelven 2023 legelejére tervezi a VDA QMC, melyet hamarosan követnek az adott országok nyelvi fordításai, így a QFD Mérnöki Tanácsadó Iroda által készített fordítások is. 

Az új kiadásban sok apró és néhány jelentős változás lesz. A teljesség igénye nélkül ezek a következők: 

  • A kötetből kikerül a gépjárműipari szolgáltatásokra alkalmazandó D kérdéseket tartalmazó fejezet. A logisztikai szolgáltatás auditja egy új VDA kötetben a 6.8-ban kerül szabályozásra.  
  • Fenti a ponttal összhangban, a P6-os fejezet értékeléséből kikerül a 7. részelem, a szállítás és anyagkezelés megítélésére szolgáló EU7-re vonatkozó százalékos értékelés. 
  • Az az elmúlt évek iparági trendjeinek megfelelően hangsúlyosabb szerepet kapnak a szoftverekkel kapcsolatos követelmények, a szoftver minőségbiztosítás (pl. ASPICE). 
  • A követelményeket harmonizálták az egyéb vonatkozó előírásokkal, mint például Az új alkatrészek készültségi szintjének biztosítása (RGA/MLA). 
  • Az új kötet ajánlást fogalmaz meg az auditok végrehajtási módjának kockázatelemzésen alapuló meghatározására, mely alapján a szervezet el tudja dönteni, hogy helyszíni, távoli (remote) esetleg hibrid auditot folytasson le. 
  • Kevesebb lesz az alkalmazandó kérdés, ezért változik a képességelemzés értékelése. 
  • A projektmenedzsment erőforrásaira vonatkozó P2.2 követelmény bekerült a különleges termék- és folyamatkockázatokkal kapcsolatos kérdések közé és csillag jelölést kapott, míg a projektek szériagyártásba való átadására vonatkozó követelményeknél a csillag a P4.8-ról átkerült a P6.1.1-es kérdéshez. 
  • Végül de nem utolsó sorban az auditorok termékekkel és gyártó folyamatokkal kapcsolatos kompetenciáira vonatkozó követelmények is változnak. 

Hogyan érintik ezek a változások a gépjárműipar szereplőit? 

Hasonlóan a korábbi kiadásokhoz, a VDA QMC, illetve a Minőségirányítási Tanács meghatározza az átállásra rendelkezésre álló időt. Ez a korábbi kiadásoknál másfél év, 18 hónap volt. Természetesen az egyes, a VDA 6.3 alkalmazását előíró vevők ennél rövidebb időtartamot is meghatározhatnak.

Ahhoz, hogy a szervezetek az új kötet szerint tudják lefolytatni az auditokat, természetesen gondoskodniuk kell az auditorok megfelelő képzéséről, továbbképzéséről. A VDA QMC oktatók továbbképzése megkezdődött és év végéig befejeződik. Mire az új kötet megjelenik, minden országban megfelelő számú kompetens tréner fog rendelkezésre állni, hogy a gépjárműipari cégek auditorainak képzése, átképzése időben megtörténhessen.

Az alapképzés az eddig megszokottak szerint egy négy napos tanfolyamból és egy opcionális, bár egyes autógyártók által, a beszállítóktól kötelezően megkövetelt, ötödik napi vizsgából áll. Azok az auditorok pedig, akik már rendelkeznek VDA 6.3 folyamatauditori képzettséggel egy e-learning vagy online képzés keretében szerezhetik meg a frissítést. 

Legfrissebb híreink