License partner of

O nama

Podaci firme

Stručna pomoć

Naša kompanija osnovana je 2003. godine s ciljem pružanja sveobuhvatnih rešenja kompanijama u Mađarskoj i susednim zemljama, počevši od dizajniranja upravljačkih sistema do operativnog sistema i pripadajuće obuke, pa sve do brzog i profesionalnog rešavanja problema koji se mogu pojaviti tokom poslovanja.

Naš primarni profil je obuka u automobilskoj industriji, konsultantski razvoj sistema i podrška operativnim sistemima vezanim za upravljanje kvalitetom u automobilskoj industriji i integrisanim sistemima.

Međutim, rado ćemo pomoći bilo kojoj kompaniji, ne samo u automobilskoj industriji, gde je cilj postizanje i povećanje efikasnosti i efektivnosti organizacije kroz bolje korišćenje upravljačkih sistema, procesa i mogućnosti upravljanja rizicima.

Iako je automobilska industrija „samo“ jedna industrija, postavlja brojne specifične zahteve kompanijama koje posluju u ovom polju, a koje ne mogu biti ispunjene bez adekvatnog iskustva.

Stoga, pri odabiru naših zaposlenih, osnovni kriterijum je relevantno iskustvo u automobilskoj industriji i integrisanim sistemima u odgovarajućem polju.

Uvereni smo da možemo pružiti našim klijentima pomoć stručnjaka koji su radili na rukovodećim pozicijama u automobilskim kompanijama, koji poznaju razlike i sličnosti između teorijskih koncepata opisanih u knjigama i hitnih problema donošenja odluka koji se javljaju tokom rada kompanije.

qfd-szakmai-kepzesek
qfd-kepzesek-szakerto-altal
qfd-kepzesek-szakerto-trenerekkel

Rešenje

QFD Group ne samo da pomaže u razvoju i implementaciji različitih upravljačkih sistema, već pruža podršku i za postojeće sisteme kroz neophodnu obuku i edukaciju, interne i dobavljačke auditore, razvoj nedovoljno uspešnih dobavljača i pomoć u potencijalnim eskalacijama kod kupaca.

Cilj nam je pružiti sveobuhvatna rešenja našim partnerima koja se ne mere samo sertifikatima koje steknu, već i njihovim finansijskim rezultatima.

Sa ponosom najavljujemo da je od 1. septembra 2011. godine QFD Group d.o.o. postao zvanični licencirani partner VDA QMC za Mađarsku, a od 1. aprila 2017. godine i za pet dodatnih zemalja u regionu Jugoistočne Evrope, poput Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Makedonije.

VDA QMC, kao Centar za upravljanje kvalitetom u Nemačkom udruženju automobilske industrije (VDA), osnovan je 2001. godine s ciljem da znanje vezano za kvalitet i upravljanje kvalitetom koje je sakupljeno u okviru udruženja bude dostupno igračima u automobilskoj industriji.

Fokus je na pružanju visokog nivoa stručnog znanja, godina iskustva u automobilskoj industriji i prenosu znanja korisnicima na profesionalan način.

U okviru našeg sporazuma sa VDA QMC, postepeno stavljamo ovo znanje i ove obuke na raspolaganje igračima u mađarskoj automobilskoj industriji. Kvalitet obuka garantuje se odobrenim i obučenim instruktorima VDA QMC-a.

Kontaktirajte nas i stavite našu stručnost na probu!